Tractacment làser: Abans i desprès.

Heloma

Berruga

Berrugues d’uns 3 mesos d’evolució

Un altre pacient d’11 anys, també tenia varies berrugues d’uns 3 mesos d’evolució. La més significativa era aquesta, pel tamany i per la localització (lateral/dors del 5è dit). La pell aquí és més fina i sensible. Tot i així no va sentir dolor i en 3 sessions ja no hi era!